Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Vanaf 2020 moet beheer sportvelden zonder bestrijdingsmiddelen

Promotie Noord

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft begin juni aangegeven vast te houden aan het verbod per 2020 op het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het beheer van sportvelden. In de Green Deal sportvelden is met de sportsector afgesproken dat dit verbod per 2020 zou ingaan. Helaas blijken veel gemeenten en sportverenigingen nog onvoldoende bezig met de omschakeling naar chemievrij beheer, terwijl uit pilots in Drenthe en Overijssel blijkt dat beheer zonder chemie goed mogelijk is. 

In de gemeenten Deventer, Zwolle, Ommen-Hardenberg, Wierden en Meppel zijn in 2017 pilots gestart met het chemievrij beheer van sportvelden. Met als doel om ervaring op te doen en deze te delen met andere gemeenten en sportverenigingen in Overijssel en Drenthe. Het resultaat? Beheer zonder chemische middelen is heel goed mogelijk. In het begin kost het meer tijd en geld. Maar als de grasmat na verloop van tijd helemaal gezond is, is chemievrij beheer goedkoper.
Het project ‘Implementatie chemievrij sportveldenbeheer’ wordt uitgevoerd door CLM, Eco Consult, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuur en Milieu Overijssel. De pilots worden mede gefinancierd door de provincies Drenthe en Overijssel en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen.

Chemievrij beheer de standaard vanaf 2020
In 2015 is de Green Deal met de sportsector gesloten. Deze deal houdt in dat er per 2020 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden bij het beheer van de sportvelden. Staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 6 juni in de Tweede Kamer aangegeven vast te houden aan een verbod per 2020. Vanaf 2020 wordt ‘nee, tenzij’ het uitgangspunt voor het gebruik van chemische middelen. Alleen voor echte probleemsituaties komen er heldere uitzonderingen, onafhankelijk getoetst, voor maximaal 2 jaar. In het najaar gaat hiervoor een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.
  

Goede voorbereiding chemievrij beheer
Veel gemeenten en sportverenigingen zijn, ondanks het snel naderende verbod, nog niet bezig met de omschakeling naar chemievrij beheer van de sportvelden. Terwijl het belangrijk is om goed voorbereid te zijn. De Natuur en Milieufederaties, CLM en Eco Consult kunnen gemeenten en sportverenigingen ondersteuning bieden bij de omschakeling naar chemievrij beheer. Daarin gebruiken ze hun opgedane kennis en ervaring van de pilotprojecten.

Chemievrij beheer is goed voor de waterkwaliteit. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sportvelden draagt bij aan verontreiniging van grond- en oppervlaktewater. Vervuild water vormt een bedreiging voor onze drinkwatervoorziening en voor de natuur. Ook vormen middelen die worden gebruikt tegen aantasting van de grasmat door emelten en engerlingen een risico voor bijen en andere insecten.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd