Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Van Nationaal Klimaatakkoord naar Klimaatagenda Groningen

Promotie Noord

De provincie Groningen heeft haar ambities om de uitstoot van CO2 te verminderen, vastgelegd in de Klimaatagenda Groningen. De Klimaatagenda Groningen schetst een integrale aanpak.

Hiermee geeft de provincie Groningen aan hoe ze tot en met 2030 invulling wil geven aan het nationaal Klimaatakkoord. Deze inzet draagt bij aan het doel om in 2030 de CO2-uitstoot in Nederland met 49 procent te verminderen (ten opzichte van 1990). 

Samen aan de slag
Gedeputeerde Nienke Homan: “Groningen wil dé energieregio van Nederland blijven en daarmee veel banen, kennis en ervaring op het gebied van energie behouden en uitbreiden. Daarvoor zijn creatieve, nieuwe oplossingen en een brede aanpak van ‘onze’ klimaatopgave nodig. In de afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet om de CO2-uitstoot te verminderen en daarmee de te snelle klimaatverandering tegen te gaan. Zo is er veel energie bespaard en is de productie van duurzame energie gestegen. Een prestatie waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Nu geven we met de Klimaatagenda Groningen hier een stevig vervolg aan en voeren we met onze praktische en innovatieve instelling in Groningen samen het Klimaatakkoord uit. Zo maken we niet alleen de energie groen, maar onze hele provincie letterlijk groener!”

Onderwerpen
Onderwerpen die in de Klimaatagenda Groningen aan de orde komen, zijn onder andere: 

  • Zonne- en windenergie, waarbij de provincie zich inzet voor het ontwikkelen van nieuwe beleidsinstrumenten voor draagvlak, eigenaarschap en ecologie, uitbreiding van netcapaciteit, het ondersteunen van initiatieven voor windenergie op zee en waterstof, en het met de gemeenten en waterschappen komen tot een gezamenlijk gedragen ambitie in de vorm van een Regionale Energie Strategie.
  • De inzet op mobiliteit door het realiseren van hubs (overstappunten voor verschillende vormen van vervoer), elektrische openbare oplaadvoorzieningen, doorfietsroutes en CO2-neutraal openbaar vervoer in de provincie. Het uitvoeren van proefprojecten met autonome en slimme mobiliteit.
  • Het uitwerken van de samenwerkingsverbanden ‘Groningen Werkt Slim’ het ‘Energieloket Groningen’ om bedrijven en inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen en verminderen van CO2-uitstoot.
  • Regionale samenwerking in het ‘Warmtetransitie Centrum Groningen’. Dit is een provinciale uitvoeringsorganisatie die in kaart gaat brengen hoe woningen zonder aardgas verwarmd kunnen worden.
  • Het opstellen en uitvoeren van een plan, samen met gemeenten en gebiedspartners, voor het aanplanten van bos om CO2 op te slaan.
  • Het tegengaan van veenoxidatie (en daarmee CO2-uitstoot) door samen met partners projecten te realiseren.
  • De voorbeeldfunctie van de provincie op het gebied van haar eigen gebouwen, vervoermiddelen (wagenpark), en de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen. Ook wil de provincie energieneutraliteit als voorwaarde hanteren in de inkoop, aanbesteding en subsidieverstrekking.

Heldere koers
De Klimaatagenda Groningen biedt een overzicht van wat de provincie doet om klimaatverandering tegen te gaan en met wie ze daarbij samenwerkt. De provincie gaat uit van een eerlijke verdeling van lusten en lasten, draagvlak voor de ontwikkelingen die plaatsvinden, duurzame oplossingen die met zorg ingepast worden in de omgeving, werkgelegenheid en economische ontwikkeling. De agenda is een heldere koers die tegelijkertijd veel ruimte biedt voor flexibiliteit en samenwerking.

Vervolg
De Klimaatagenda Groningen wordt in Provinciale Staten behandeld. Verder voert de provincie met diverse samenwerkingspartners gesprekken over een nadere gezamenlijke invulling van de Klimaatagenda.

Hier kun je de volledige Klimaatagenda Groningen lezen

Laat een bericht achter

1 gedachte over “Van Nationaal Klimaatakkoord naar Klimaatagenda Groningen”

  1. Stop met plaatsen zonnepanelen op landbouwgrond. Daarmee gaat de natuur juist achteruit. Zolang er daken op industrieterreinen en daken van huizen niet worden gebruikt is dat vernietiging van kapitaal, ruimte en leefomgeving van mens en dier.

    Beantwoorden

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd