Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Subsidies regenton, groen dak en afkoppelen regenpijp gaan van start

Subsidies gemeente Assen - Promotie Noord

Sinds 1 maart dit jaar kunnen inwoners en bedrijven van de gemeente Assen gebruik maken van drie verschillende subsidies om te helpen hun omgeving klimaatbestendig te maken.

De subsidies gelden voor het aanschaffen van een regenton, voor het aanleggen van een groen dak en voor het afkoppelen van de regenpijp van het gemengde rioolstelsel. Uniek is dat de subsidieregelingen samen met woningcorporatie Actium en de waterschappen Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Noorderzijlvest tot stand zijn gekomen. 

Wethouder Bob Bergsma hoopt dat de regelingen inwoners en bedrijven aanspoort om in actie te komen om een bijdrage te leveren aan een duurzamer en gezonder leefklimaat. “Met de regelingen willen we inwoners bewuster om laten gaan met water, om zo de gevolgen van de klimaatontwikkeling, wateroverlast, hittestress (gezondheidsproblemen door de hitte) en droogte in de stad te beperken. Ik ben heel blij dat Actium en de drie waterschappen hier ook aan bijdragen. Daardoor kunnen we hogere subsidiebedragen aanbieden.”

Opbrengst van de subsidies
Het opvangen van hemelwater in een regenton zorgt ervoor dat er minder drinkwater nodig is voor de tuin. En als het flink regent wordt er water opgevangen in de ton en dit gaat wateroverlast tegen. Met een groen dak wordt het zomers koeler in huis en is er minder hittestress. Het afkoppelen van het hemelwater zorgt ervoor dat het regenwater in het watersysteem wordt vastgehouden, om zo de gevolgen van de klimaatontwikkeling, wateroverlast, hittestress en droogte in de bestaande stad te verminderen. De regelingen maken onderdeel uit van de uitvoeringsagenda voor verduurzaming van het Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP).

De subsidieregelingen

  • Aanschaffen regenton of andere vormen van wateropvang, zoals een vat of een regenwaterschutting: € 25,00 subsidie op de aanschafprijs inclusief BTW. Dit is inclusief een bijdrage van de waterschappen van € 5,00. Huurders van Actium krijgen van Actium hierop een aanvulling van € 20,-. 
  • Aanbrengen van een groen dak. € 20,- subsidie per vierkante meter inclusief BTW vanaf minimaal 6 m2 tot maximaal 500 m2. Bewoners van het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s krijgen € 5,- per vierkante meter extra. Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft hiervoor een eigen subsidieregeling. Deze moet wel collectief (met de buren) worden aangevraagd.
  • Afkoppelen van hemelwater. Dit betekent dat het hemelwater niet meer wordt afgevoerd via de gemengde riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De subsidie varieert per grootte van het afgekoppelde oppervlak van € 2,67 per m2 (de eerste 150 m2) naar € 2,50 per m2 (van 250 – 1000 m2) naar € 2,00 per m2 (boven de 1000 m2). Bewoners van het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s krijgen per aanvraag € 25,- extra.

Kijk voor meer informatie of het aanvragen van een subsidie op www.assen.nl/duurzaam

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd