Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Subsidieregeling voor boerenexperimenten in het noordelijk kustgebied 

Subsidieregeling voor boerenexperimenten in het noordelijk kustgebied - Promotie Noord

Boeren in het Groningse deel van het kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen die willen bijdragen aan de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw, kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een idee of experiment voor een nieuwe teelttechniek, verduurzaming of verhoging van biodiversiteit door bijvoorbeeld strokenteelt in combinatie met innovaties. Of het benutten van overgebleven hoekjes land voor kruidenranden en het lokaal verkopen van producten.

Vanwege het succes en de laagdrempeligheid van de subsidieregeling die vorig jaar werd opengesteld, wordt de regeling verlengd tot en met 1 maart 2023. Het maximum subsidiebedrag is 25.000,- euro. Aanvragen kan via www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl. Agrarische ondernemers in het Friese deel van het kustgebied, specifiek de regio Noordoost-Fryslân kunnen subsidie aanvragen bij de Regiodeal Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân. 

Vernieuwende ideeën
Boeren hebben zelf vaak al ideeën over hoe zij de biodiversiteit op hun bedrijf kunnen versterken. Vanuit hun eigen ervaringen op het boerenerf zien zij mogelijkheden voor de toekomst. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met een teeltsysteem of –techniek of het inpassen van natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. De subsidieregeling Boerenexperimenten kan deze experimenten verder brengen. En het kan boeren inspireren om met nieuwe ideeën over natuurinclusieve landbouw te komen. Voorwaarde is dat het gaat om vernieuwende ideeën van twee of meer boeren in het Groningse deel van het noordelijk kustgebied (noordelijke Kleischil), al dan niet samen met terreinbeheerders of andere (keten)partijen. 

Actieplannen voor zichtbaar maken natuurinclusieve landbouw 
De subsidieregeling Boerenexperimenten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waarmee de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland willen stimuleren en versnellen. Voor de subsidieregeling geldt dat de ideeën moeten aansluiten bij het streefbeeld en actieplan voor de noordelijke Kleischil, die met betrokkenen zijn opgesteld. In het actieplan is een route uitgestippeld voor landbouw die winstgevend is en tegelijk bijdraagt aan de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en die zorgt voor een (be)leefbaar platteland. 

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd