Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Subsidie voor boeren in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt die experimenteren met natuurinclusieve landbouw

Subsidie voor boeren in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt - Promotie Noord

Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit.

Boeren die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt, kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Vanwege het succes en de laagdrempeligheid van de subsidieregeling die begin dit jaar werd opengesteld, wordt de regeling met een jaar verlengd. Er is maximaal € 25.000 subsidie per aanvraag beschikbaar. In totaal wordt er € 250.000,- beschikbaar gesteld. Aanvragen kan tot 1 november 2022 via de website www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.

Vernieuwende ideeën
Deelnemende boeren die eerder meededen aan de regeling zijn enthousiast: “Met de bijdrage uit deze regeling voor boerenexperimenten kon ik mijn bedrijf verder voorbereiden op een veranderend landbouwperspectief, waarbij er bijvoorbeeld minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden”, aldus akkerbouwer Berend Jansema uit Sellingen. Akkerbouwer Jaap Dun uit Musselkanaal: “Deze subsidie heeft mij geholpen om te experimenteren in gewassen met strokenteelt en de opgedane kennis uit te wisselen met collega agrariërs.” Voorwaarde voor het aanvragen van de subsidie is dat het gaat om vernieuwende en natuurinclusieve ideeën van twee of meer boeren in de Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, al dan niet samen met terreinbeheerders of andere partijen. 

Actieplannen
De ideeën moeten aansluiten bij de streefbeelden en actieplannen voor de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt, die samen met betrokkenen zijn opgesteld. Omdat deze gebieden onderling verschillen in landbouw, landschap en biodiversiteit, is onder regie van de Agenda voor de Veenkoloniën per gebied een streefbeeld voor 2030 bepaald. In de actieplannen is een route uitgestippeld voor landbouw die winstgevend, bijdraagt aan de biodiversiteit en vruchtbaarheid van de bodem en zorgt voor een leefbaar platteland. 

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw
De subsidieregeling Boerenexperimenten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waarmee de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland willen stimuleren en versnellen.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd