Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Provincies en SNN ondersteunen onderzoek naar productie plastic uit suiker

Onderzoek naar productie van plastic uit suiker - Promotie Noord -

RUG onderzoekt bouwsteen voor groene chemie

Hoe kunnen we op een efficiënte manier bioplastic maken uit suiker, zodat de prijs vergelijkbaar wordt met die van plastic uit aardolie? 

Daar doen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en verschillende bedrijven en kennisinstellingen de komende drie jaar onderzoek naar. De provincie Groningen, provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ondersteunen het duurzame initiatief gezamenlijk met een subsidie van bijna 1,2 miljoen euro. Daarvan is ruim 900.000 euro Europese subsidie (EFRO). Als uit het onderzoek blijkt dat kunststof uit suiker kan concurreren met kunststof uit fossiele brandstoffen, kan dit een enorme impuls zijn voor het milieu en de noordelijke economie. Bij succes kan het project in een vervolgfase 60 tot 85 nieuwe banen opleveren.

Microbiologie en chemie zijn belangrijke onderdelen van het onderzoek. De onderzoekers ontwikkelen een nieuwe methode voor de verwerking van suiker uit suikerbieten tot bouwstenen voor groene chemie. Ze voeren de suiker aan bacteriën die de bouwstenen in anaerobe vergistingsprocessen produceren zonder dat daar zuurstof bij nodig is. Deze anaerobe fermentatie is eenvoudiger en goedkoper dan een traditionele fermentatie met zuurstof.

Groene chemie
Onderzoeksleiders zijn de professoren Gert-Jan Euverink (hoogleraar biotechnologie aan de RUG) en Johan Sanders (directeur Sanovations BV uit Groningen). “Ons doel is dat noordelijke bedrijven in de toekomst op commerciële schaal een biobased kunststof als halffabrikaat kunnen produceren. Dit bioplastic kan op allerlei manieren gebruikt worden, onder meer in de verpakkingsindustrie. Zo creëren we een netwerk in de groene chemie, dat begint bij de teelt van suikerbieten en eindigt in hoogwaardige kunststoftoepassingen. Bij voorbeeld de productie van kunstofgarens bij bedrijven als Senbis Polymer Innovations en Teijin.”

Kansen voor noordelijke economie
Aan het onderzoek werken de RUG, Hanzehogeschool, Wageningen Universiteit en Research en verschillende noordelijke bedrijven zoals Cosun, Teijin, Senbis Polymer Innovations, Bioclear Earth en Sanovations mee. Voor industriële bedrijven heeft het project meerwaarde als blijkt dat de overstap op biokunststof voor de productie van garens economisch interessant is. Voor Cosun en alle aangesloten akkerbouwers kan het onderzoek leiden tot een nieuwe en hoogwaardige toepassing van suikerbieten. Nog interessanter is dit onderzoeksproject voor de noordelijke economie als blijkt dat het huidige milieuvervuilende polyethyleen vervangen kan worden door bioplastic.

Baanbrekende innovaties
Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van de provincie Groningen ondersteunt het project van harte: “Chemische producten moeten groener worden en met minder CO2-uitstoot gemaakt worden. Dit onderzoek kan daarin een belangrijke rol spelen. Hopelijk leiden de inspanningen tot baanbrekende innovaties waarvan ook andere bedrijven – nationaal en internationaal – kunnen profiteren.” Gedeputeerde Henk Brink van Drenthe vult aan: ”Het project draagt bij aan het verduurzamen van onze industrie en kan de overgang naar een circulaire economie versnellen. Bovendien levert het bij succes nieuwe werkgelegenheid op in Noord-Nederland.”

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd