Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Pilot verduurzaming Abe Bonnema-woning landelijk voorbeeldproject

verduurzaming Abe Bonnema-woning - Promotie Noord

In de Leeuwarder wijk Aldlân is de eerste verduurzaamde particuliere woning uit het oeuvre van de Friese architect ir. Abe Bonnema feestelijk opgeleverd.

De opening is verricht door burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. De woning maakt deel uit van een pilotproject voor verduurzaming van particuliere woningen die door de Friese architect Abe Bonnema in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn ontworpen.

Volgens voorzitter Ed Nijpels van de ir. Abe Bonnema Stichting kan de verduurzaming van de patiowoning worden beschouwd als een landelijk voorbeeldproject voor de energietransitie in de particuliere sector. ,,De Nederlandse woningvoorraad moet de komende jaren op grote schaal
verduurzaamd worden. Dat geldt ook voor de woningen die weliswaar seriematig, maar met een specifieke architectuur zijn gebouwd. Voor deze categorie woningen is de energietransitie een grote uitdaging. Want je wilt zorgvuldig omgaan met de oorspronkelijke architectuur. Tegelijk
moeten de financiële lasten voor de eigenaar van de woning behapbaar blijven.’’

De patiowoning aan Beemdgras 38 is vrijwel energieneutraal geworden door de volledige isolatie van vloer, dak en gevels, aangevuld met zonnepanelen op het platte dak. In het oog springt dat over de zo karakteristieke grind betonnen gevelelementen een nieuwe gevelbekleding is aangebracht. Daarmee heeft de woning een volstrekt nieuwe, eigentijdse uitstraling gekregen.

De Bonnemastichting, die de nalatenschap van de befaamde architect beheert, ziet het pilotproject als een waardevol experiment voor de verduurzaming van particuliere woningen met respect voor de oorspronkelijke architectuur. Het idee daarvoor ontstond in 2018 bij de start van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. De planvorming en verbouw van de woning heeft drie jaar in beslag genomen. De Bonnemastichting heeft via een eenmalige subsidie en een aanvullende lening bijgedragen aan de financiering ervan. Architect van het project is Jakob Bosma van FARSK en het werk is uitgevoerd door Lont.

Architect ir. Abe Bonnema (1926 – 2001) heeft in de vorige eeuw naam gemaakt met de bouw van grote kantoortorens in Rotterdam (hoofdkantoor Nationale Nederlanden) en Leeuwarden (Avero en Achmea). Maar hij ontwierp ook meer dan duizend woningen in de Leeuwarder wijken Bilgaard, Vrijheidswijk, Aldlân, Nijlân en Camminghaburen.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd