Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Pilot natuurinclusieve landbouw Midwolder Bouwten van start

Pachtovereenkomst natuurinclusieve landbouw Midwolder Bouwten ondertekend - Promotie Noord

In de komende vijf jaar wordt op een akkergebied van 60 hectare naast de Ennemaborg in Midwolda een aantal natuurinclusieve maatregelen genomen. Al deze maatregelen zijn gericht op een gezonde bodem en herstel van biodiversiteit. Het Groninger Landschap stelt de grond beschikbaar om te onderzoeken hoe akkerbouw ontwikkeld kan worden met een rijke natuur waar boeren een goede boterham aan kunnen verdienen. Het onderzoek is een initiatief van provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, LTO, Agrarisch Collectief ANOG, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Maatschap Boonman en Het Groninger Landschap.

Op 12 februari is een pachtovereenkomst getekend tussen Het Groninger Landschap en Maatschap Boonman, de pachters die het land gaan bewerken. Het gangbare tweejarige Veenkoloniaal bouwplan wordt verruimd naar een vijfjarig bouwplan waardoor de variatie aan gewassen toeneemt. Naast dat er een ruimer bouwplan komt, creëren we meer dan zes kilometer aan bloemranden. Er wordt bemest met ruige stalmest, minder gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen en er wordt niet geploegd. In de winter blijven de stoppelvelden staan.   

Kansen voor boer en natuur
Deze maatregelen bieden kansen voor natuur en boer. Insecten en bodemdieren helpen plaagbestrijding en zorgen voor een betere productie. Bodemleven verbetert, akkervogels keren terug. Bloemen trekken wilde bijen en vlinders aan, in de winterse stoppelvelden vinden reeën en hazen dekking en voedsel.

Samenwerken aan biodiversiteit
Het project natuurinclusieve landbouw Midwolder Bouwten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland, waarin vele partijen samenwerken aan een sterke landbouwsector, die bijdraagt aan biodiversiteit en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland. Daarnaast wordt het onderzoek mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen. Dit programma ondersteunt initiatieven die een bijdrage leveren aan een goede toekomst voor elke Groninger.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd