Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Onderzoek naar klein zonnepark in Bad Nieuweschans

Onderzoek naar klein zonnepark in Bad Nieuweschans Promotie Noord

Het college van Oldambt heeft ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheden van een klein coöperatief zonnepark in Bad Nieuweschans. Het onderzoek moet uitwijzen of het zonnepark van ongeveer 1,75 hectare op bedrijventerrein Bolwerck haalbaar is. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Vereniging Dorpsbelangen Bad Nieuweschans en de nog op te richten Energie Coöperatie Oldambt.

Stroom voor 500 huishoudens
Wethouder Bard Boon, die het onderwerp duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, is blij met het initiatief: “We moeten allemaal overstappen naar duurzame vormen van energie. Dat is namelijk afgesproken in het klimaatakkoord. Als dit kleine zonnepark er straks komt, kunnen we 500 huishoudens van groene stroom voorzien. En dat is weer een mooie stap naar een duurzame gemeente.”

Onderzoek naar haalbaarheid
Voordat het park er komt, moet er een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. Wethouder Boon: “Het onderzoek moet uitwijzen of het idee voor een klein zonnepark op deze locatie juridisch, financieel, technisch, ecologisch én ruimtelijk haalbaar is. Als dat zo is, kunnen we verder met de plannen. Dat doen we uiteraard in goed overleg met de inwoners van Bad Nieuweschans. Als het allemaal door gaat, willen we het zonnepark graag door een coöperatie laten beheren, zodat inwoners kunnen profiteren van de opbrengst van het park.”

Draagvlak onder inwoners
Harm-Arend Meijer, secretaris van Vereniging Dorpsbelangen Bad Nieuweschans, is ook positief over de plannen: “De ideeën voor dit zonnepark zijn al eens met de inwoners uit het dorp besproken tijdens een dorpenronde. De reactie was toen positief. Dat komt natuurlijk ook door de locatie en de kleinschaligheid van het park. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.”

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd