Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Noord-Nederland wil LNG expert-regio worden

Promotie Noord - De bedrijven Marine Service Noord (Westerbroek), Koninklijke Niestern-Sander (Delfzijl) en Royal Bodewes Shipyards (Hoogezand) werken samen om de kennis over het gebruik van LNG in de scheepsbouw te vergroten.

De bedrijven Marine Service Noord (Westerbroek), Koninklijke Niestern-Sander (Delfzijl) en Royal Bodewes Shipyards (Hoogezand) werken samen om de kennis over het gebruik van LNG in de scheepsbouw te vergroten. Ze bouwen onder meer een bestaand schip om naar vloeibaar aardgas (LNG). De bedrijven willen hiermee hun sterke positie als bouwers van innovatieve en complexe schepen versterken. De provincie verleent 365.000 euro subsidie aan het innovatieve project vanuit het programma Groningen@Work, als cofinanciering op de bijdrage uit het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Als het project succesvol is, verwachten de initiatiefnemers meer dan 200 miljoen extra omzet te genereren, wat neerkomt op ongeveer 100 arbeidsplaatsen.

Minder uitstoot
Schone energie is een belangrijk speerpunt voor de Noord-Nederlandse economie. Doordat de milieu-eisen voor de scheepvaart veel strenger worden, groeit de markt voor LNG-vaartuigen. Dit vloeibaar gemaakt aardgas stoot minder schadelijke stoffen uit dan scheepsdiesel. Het gebruik ervan in schepen is technisch echter veel ingewikkelder. Het ontwerpen en bouwen van de benodigde systemen vraagt daarom veel expertise.

Oplossing
De maritieme sector in het Noorden heeft de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met het bouwen van LNG-schepen. Dit project borduurt daarop voort met de ombouw van een bestaand schip naar LNG en de realisatie van een zeer efficiënte LNG-bunkertanker. Ook worden twee systemen ontwikkeld die de toepassingsmogelijkheden van LNG als scheepsbrandstof verder vergroten.

Onderwijs
Bij de positie van Noord-Nederland als LNG-regio hoort ook goed opgeleid technisch personeel. Daarom ontwikkelt de New Energy Coalition samen met onderwijsinstellingen LNG-opleidingen voor de scheepsbemanning en scheepsbouwers.

Verduurzaming
Gedeputeerde Patrick Brouns: “Ik bespeur veel enthousiasme in de maritieme sector om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling en daarmee verduurzaming van de sector. Dat is ook hard nodig om de sector toekomstbestendig te maken en werkgelegenheid te behouden. Als provincie willen wij vanuit onze faciliterende rol hier stevig op inzetten. Ik zie volop kansen voor een sterke en innovatieve scheepsbouwsector. Met een omzet van 1,3 miljard en 4300 werknemers in 100 bedrijven is deze sector voor de economie en werkgelegenheid in het Noorden van enorme betekenis.”

Expert-regio
Ook Niek Koops, directeur van Marine Service Noord, is zeer positief: “De energietransitie heeft effect op de wereldwijde scheepsbouw. Door nu te investeren in kennis en intensief samen te werken binnen de sector, profileert Noord-Nederland zich als de maritieme expert-regio op het gebied van LNG.”

Over Groningen@Work
De provincie zorgt voor cofinanciering vanuit Groningen@Work, het programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019. Het doel van Groningen@Work is om de regio economisch te versterken en daarmee zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Het programma omvat 
projectensubsidieregelingen en revolverende fondsen waar ondernemers een beroep op kunnen doen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie: 050 – 316 41 29. Buiten kantoortijd en in het weekend: 06 – 22 66 84 47.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd