Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Nieuwe zeeftoren Theo Pouw draagt bij aan circulaire economie

Promotie Noord

Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen BV gaat investeren in een innovatieve zeef- en sorteerinstallatie in de Eemshaven.

Hiermee kan het bedrijf 500.000 ton aan grondstoffen zeven, twintig keer meer dan met de huidige apparatuur. De gezeefde en gesorteerde grond kan vervolgens hergebruikt worden in de beton- en asfaltindustrie. De uitbreiding van de productie gaat naar verwachting veertien nieuwe banen opleveren. De nieuwe zeeftoren wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ruim 500.000 euro uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).

De omzetting van laagwaardige afvalstromen naar hoogwaardige secundaire grondstoffen en het hergebruik daarvan dragen bij aan de circulaire economie. Door het recyclen van grondstoffen kan de winning van zand en grind verminderen. Hierdoor wordt bovendien een aanzienlijke CO2-besparing gerealiseerd ten opzichte van standaard asfalt en beton. De restwarmte die vrijkomt bij de koeling van de thermisch gereinigde grond in de zeeftoren kan gebruikt worden voor het bedrijfsproces en verwarming van de gebouwen. Met de nieuwe zeeftoren verwacht Theo Pouw de grote hoeveelheid opgeslagen thermisch gereinigde grond op het terrein in de Eemshaven terug te brengen.

Over de RIG
De doelstelling van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Campus Groningen. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is € 12 miljoen toegevoegd. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd