Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Nieuwe bijdrage voor versterken Groene en circulaire chemie in Zuidoost-Drenthe

in Zuidoost-Drenthe - Promotie Noord

Provincie Drenthe, gemeente Emmen en het bedrijvennetwerk Suspacc (Sustainable Polymer and Chemicals Cluster) investeren samen bijna een half miljoen euro voor ondersteuning van de groene en circulaire chemie in Zuidoost-Drenthe in 2022.

Het delen van onderzoeksresultaten en kennis, het opschalen van productie en het commercieel maken ervan zijn belangrijke thema’s waar de Taskforce Groene Chemie mee aan de slag gaat.

De chemie in Zuidoost-Drenthe levert een grote bijdrage aan werkgelegenheid, investeringen en innovaties van bedrijven en vergroening en verduurzaming van de economie. Een lijn die bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden graag voortzetten.

Samenwerking betaalt zich uit in banen en investeringen
Het Groene Chemiecluster, een succesvolle samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden, betaalde zich de afgelopen zes jaar uit in banen (van 260 naar 350 fte) en investeringen (van 2 miljoen naar 14 miljoen). Bedrijven en onderwijsinstellingen investeren gezamenlijk, met hulp van bijdragen van overheden en EU-subsidies. Dat levert nieuwe producten op, kansrijke samenwerkingen en een structurele toename van werkgelegenheid. Door groei of vestiging van bedrijven ontstond in de afgelopen jaren een sterker cluster van groene chemiebedrijven en aanverwante maakindustrie.

Guido Rink, wethouder Economische Zaken Gemeente Emmen; “Goed om te zien dat de ontwikkelingen van bedrijven in de groene chemie en aanverwante maakindustrie in Emmen blijven groeien. Deze ontwikkelingen kunnen we nog verder verstevigen door verbinding te maken met onderwijs, bijvoorbeeld in de Regiocampus”.

Van innovatie naar kennisdeling en integratie
Op dit ogenblik wordt een aantal grootschalige projecten ontwikkeld die de kracht van het cluster verder versterken. Het gaat bijvoorbeeld om de doorontwikkeling van de technologie voor chemische recycling (het zgn. CURE project). Een ander voorbeeld is de ontwikkeling en toepassing van (nieuwe) bioplastics gemaakt van regionale grondstoffen. Verder is er een grote uitbreiding van test en proeffaciliteiten gerealiseerd, die
van nationale betekenis is, onder de naam “SPIC” (Sustainable Polymer Innovations Applications). Is er een groot innovatie- en kennisontwikkelingsproject gestart met de naam CICE (EFRO project). Alle betrokken partijen werken samen aan de realisatie van de RegioCampus Emmen.

Gedeputeerde Henk Brink: “De groene chemie in Emmen heeft de afgelopen jaren een voorspoedige ontwikkeling doorgemaakt en is stevig verankerd in de regio. De bedrijven in het cluster zorgen voor baanbrekende innovaties die binnen en buiten onze landsgrenzen een bijdrage leveren in de ontwikkeling naar een circulaire economie. De provincie Drenthe investeert 200.000 euro in de Taskorce Groene Chemie
om het cluster in Zuid-Oost Drenthe de komende periode verder te versterken.”

Rol Taskforce
Voor het bedrijvennetwerk Suspacc is de Taskforce ook van groot belang om de nieuwe materialen, die zijn ontwikkeld, toe te passen in producten en die technisch en economisch onder de aandacht te brengen en te vermarkten, aldus voorzitter Bart Labrie. De Taskforce Groene Chemie levert als verbindende schakel ondersteuning aan het bedrijven-netwerk en verbindt deze met kennisinstellingen en overheden op projectniveau. De Taskforce bestaat uit innovatiemakelaars met expertise op gebied van (bio)chemie, bedrijfskunde en aanverwante vakgebieden. Veelal met jarenlange werkervaring in het bedrijfsleven. Dit instrument (taskforce) is een van de succesformules voor wat is bereikt tot nu toe.

Inleverpunt t-shirts, Bruno Doedens en Hein Kuiken Foto: Mark Grupstra_Gemeente Leeuwarden - Promotie Noord
Groene en circulaire chemie in Zuidoost-Drenthe

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd