Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Ministerie BZK: De Wijert proeftuin aardgasvrije wijk

De Wijert proeftuin aardgasvrije wijk

Vier miljoen euro voor De Wijert

De Wijert is door de Rijksoverheid geselecteerd als proeftuin aardgasvrije wijken. De gemeente Groningen krijgt hiervoor vier miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Naast de proeftuin in Paddepoel en Selwerd, gaat de gemeente nu met het noordelijk deel van De Wijert aan de slag.

Wethouder Energietransitie Philip Broeksma: “Deze proeftuin is een erkenning van het ministerie voor Groningen als koploper in het aardgasvrij maken van wijken.” De aanleg van een warmtenet in De Wijert staat na 2030 gepland. Met de vier miljoen euro van het Rijk kan het voorwerk gedaan worden zodat de daadwerkelijke aansluitingen op het warmtenet straks sneller kunnen plaatsvinden. Het gaat om 747 woningen en 17 bedrijfsgebouwen ten noorden van de Van Iddekingeweg.

De Wijert is één van de vier wijkvernieuwingswijken in de stad Groningen. In de Wijert hebben bewoners, ondernemers, scholen, woningcorporaties, de gemeente en andere organisaties met elkaar afgesproken om samen te werken aan een vitale en leefbare wijk. We noemen dat Wijkdeal De Wijert. Samen met alle in de wijk betrokken partijen wordt binnen het samenwerkingsverband Wijkdeal De Wijert gewerkt aan een betaalbare en daarmee toegankelijke overgang naar een aardgasvrije wijk. 

Programma Aardgasvrije Wijken
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft van 71 gemeenten een plan ontvangen voor deelname aan de tweede ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken. Met het programma stimuleert het ministerie met zogeheten proeftuinen, de kennis over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken. Het doel is om meer gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van wijken en van elkaar te leren.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd