Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Lening voor energiebesparing lage inkomens en participatie duurzame energieprojecten

Twee regelingen om deelname aan energietransitie te vergroten - Promotie Noord

Twee regelingen om deelname aan energietransitie te vergroten in de provincie Groningen.

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen komt met een voorstel voor twee nieuwe financieringsregelingen. Het gaat om een lening voor huishoudens met lage inkomens voor energiebesparende maatregelen.

Daarnaast is er het Ontwikkelfonds lokale energie waarmee de provincie inwoners en energiecoöperaties helpt bij de deelname aan duurzame en lokale energieprojecten. Met de leningen wil de provincie ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen met de energietransitie. Ook stimuleert de provincie met deze leningen activiteiten om de energietransitie te versnellen en om doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen.  

Energiearmoede
Uit onlangs verschenen onderzoek van TNO blijkt dat 550.000 huishoudens in ons land te maken hebben met energiearmoede. Energiearmoede komt veel voor in de provincie Groningen. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen en een slecht geïsoleerd huis. Deze huishoudens hebben vaak moeite om hun maandelijkse energielasten te betalen. Met een steeds verder oplopende gasprijs worden de uitdagingen alleen maar groter. De provincie wil energiearmoede tegengaan door mensen die nu niet in aanmerking komen voor een lening voor energiemaatregelen, wel in die gelegenheid te stellen. Hiervoor ontwikkelde de provincie, samen met gemeenten en kredietbanken, de energiebespaarlening. 

Energiebespaarlening 
Via deze regeling kunnen huishoudens met een smalle portemonnee een lening aanvragen voor energiemaatregelen, zoals het isoleren van het huis en het dichten van kieren. De lening van maximaal € 2.500 is aan te vragen tegen gunstige voorwaarden. Met de maatregelen kunnen huishoudens meer besparen dan ze maandelijks betalen aan aflossing en rente (0,9%). Er is budget om maximaal 1000 leningen te verstrekken. 
 
Participatie duurzame energieprojecten
Een ander belangrijk aandachtspunt in de energietransitie is het laten meeprofiteren van inwoners bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals zon- en windparken. Het ontbreekt lokale initiatieven vaak aan kapitaal om vanaf het begin mee te doen in projectontwikkeling. Hiervoor richt de provincie een nieuw ontwikkelfonds op. Het ‘Ontwikkelfonds lokale energie’ moet het voor energiecoöperaties makkelijker maken om vroegtijdig te participeren in duurzame energieprojecten en zorgt er daardoor voor dat inwoners meer kunnen profiteren. Het ontwikkelfonds wordt onderdeel van het al bestaande Fonds Nieuwe Doen. Vanuit het fonds is € 4,5 miljoen beschikbaar voor energiecoöperaties. 

Vervolg
De twee regelingen worden ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Begin 2022 worden de regelingen opengesteld en volgt meer informatie over de aanvraagvoorwaarden.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd