Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Leeuwarden ondertekent City Deal Circulair & Conceptueel Bouwen

ity Deal Circulair & Conceptueel Bouwen

Op 17 december ondertekenden wethouders Bert Wassink en Hein de Haan de City Deal Circulair en conceptueel Bouwen. 

Dit deden zij digitaal samen met provincie Fryslân, andere provincies, steden, kennisinstellingen en het Rijk.

Het doel is om CO2 uitstoot in de bouw te verlagen door slim circulair en conceptueel te bouwen. Zo kan de bouwsector bijdragen aan de circulaire economie.

Als regio Fryslân willen we in 2025 behoren tot de top 3 van meest gunstige ontwikkelregio’s in Europa voor circulaire economie. Dit is waar Leeuwarden, als koploper van de regio, zich vol voor inzet samen met vele partners. Een aantal provincies (waaronder Fryslân) private partijen, kennisinstellingen en steden, waaronder Leeuwarden, slaat daarom samen met het Rijk de handen ineen om de gezamenlijke ambities kracht bij te zetten in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen.

Duurzaamheidswinst in de bouw
Doordat de bouwsector 40% van alle grondstoffen verbruikt en 40% van de nationale CO2-uitstoot veroorzaakt, is door slim circulair en conceptueel bouwen duurzaamheidswinst te behalen. Zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het bouwtempo of de betaalbaarheid van woningen. Sterker nog, het bouwtempo kan omhooggaan terwijl de klimaatambities versneld gehaald worden.

Herbruikbaar en duurzaam bouwen centraal
De komende jaren zal veel moeten veranderen in de manier waarop en de materialen waarmee gebouwd wordt. De ambitie van de partners in de City Deal is om van de bouwsector een drijvende kracht maken voor de circulaire economie. Gezamenlijk gaan de partners aan de slag met verschillende bouwsystemen, waarbij makkelijk herbruikbaar materiaal (demontabel) en duurzaam bouwen centraal staan. Zo draagt de bouwsector bij aan de circulaire economie en dragen innovatie en duurzame bouwtechnieken bij aan een waardevolle en betaalbare gebouwvoorraad. Mede door de grote hoeveelheid aan innovaties in bouwproducten en processen die dit met zich mee brengt.

Wethouders Wassink en De Haan: “We zijn blij met onze deelname aan deze City Deal. We hebben als gemeente belangrijke ambities op het gebied van duurzaamheid en zijn niet voor niets Global Goals gemeente. Met onze deelname hopen we een bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire bouweconomie”.

Over City Deals
City Deals zijn een thematische samenwerking tussen gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties waarin op basis van gelijkwaardigheid gewerkt wordt aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. De samenwerking stimuleert begrip en kennisuitwisseling. Het concept van de City Deal is vijf jaar geleden ontstaan in het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Andere steden die meedoen aan de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen zijn: Leiden, Den Haag, Almere, Utrecht, Nijmegen en Amersfoort.

Vereniging van Woningcorporaties: Aedes

Op 17 december is deze samenwerking tussen gemeenten, Rijk en marktpartijen van start gegaan. De deelnemende partijen onderstrepen het belang van deze samenwerking in een bekrachtigingsvideo. Tot 1 maart 2021 is er nog ruimte voor andere partijen om zich aan te sluiten bij deze City Deal. De andere publiek/private partners van deze City Deal en meer informatie is te vinden op: AgendaStad.nl.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd