Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Landelijke primeur voor Fryslân: Eerste gecertificeerd CO2-reductieproject Valuta voor Veen van start

Promotie Noord

Dinsdag 30 juni vindt de feestelijk start plaats van het eerste CO2-reductieproject in Nederland.

Hiermee komen de eerste gecertificeerde CO2-certificaten op de vrijwillige markt beschikbaar.

Na jarenlange voorbereiding is nu het moment aangebroken om de eerste vrijwillige CO2-certificaten uit te gaan geven. De CO2-besparing wordt bereikt door de Valuta voor Veen (VvV) methode toe te passen op 32 hectare agrarisch veenweidegebied. Dit project is onderdeel van het Friese veenweideprogramma en is uitgevoerd door de Noardlike Fryske Wâlden, It lege Midden, Projecten LTO Noord en de Friese Milieu Federatie (FMF).

CO2-uitstoot
Op bijna 32 hectare van het land van het agrarisch bedrijf Miedema vindt voor 10 jaar eenverhoging van het waterpeil plaats. Dit zorgt voor een vermindering van de oxidatie van het veen en hierdoor een reductie van de CO2-uitstoot. Volgens berekeningen wordt de uitstoot van CO2 verminderd met 4.370 ton CO2 voor de gehele locatie gedurende de periode van 10 jaar. De CO2-besparing kan worden verkocht in de vorm van gecertificeerde CO2-certificaten. Deze certificaten worden verkocht aan kopers die hun eigen CO2-uitstoot willen compenseren. Nagenoeg alle CO2- certificaten voor het eerste jaar zijn al verkocht. Voor de overige certificaten zijn gesprekken gaande met geïnteresseerde kopers.

Vrijwillige markt
VvV is een methodiek waarbij boeren en grondeigenaren het waterpeil op hun land verhogen en daarvoor financiële compensatie krijgen door de verkoop van gecertificeerde CO2-certificaten. Elke partij die op vrijwillige basis zijn eigen CO2 uitstoot wil compenseren, kan dit doen door de aankoop van deze CO2-certificaten. De certificering van de certificaten geeft de kopers de garantie dat de CO2-besparing ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. De certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij; de Stichting Nationale Koolstofmarkt.

Start in Fryslân
De methodiek is in Fryslân ontwikkeld. De afgelopen periode zijn een aantal enthousiaste boeren en landeigenaren bereid gevonden om mee te doen aan VvV door in een deel van hun veenweideland het waterpeil te verhogen. Daarnaast heeft een aantal geïnteresseerde kopers zich gemeld die interesse hebben in de aankoop van CO2-certificaten waarmee binnen Nederland aan CO2-compensatie kan worden gedaan. Een van de kopers is het innovatieve palletverpakkingsbedrijf XT Orange. Dit bedrijf is aanwezig bij de aftrap.

Landelijke uitrol op online platform
Naast de eerste transactie van de certificaten wordt er binnenkort ook gestart met een online platform waarop vrijwillige CO2-Certificaten kunnen worden aangeboden en verkocht. Kopers kunnen zowel zakelijke als particuliere afnemers zijn. Deze eerste verkoop vormt de start van een landelijke uitrol van de methodiek; Noord- en Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht zijn ook bezig met projectontwikkeling op basis van de VvV-methodiek. De doelstelling is om twee projecten per provincie voor medio 2021 te realiseren.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd