Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

In Erfsessie aan tafel voor natuurinclusieve melkveehouderij

Natuurinclusieve melkveehouderij - Promotie Noord

In Fryslân wordt door boeren, ketenpartijen en de omgeving al hard gewerkt aan een duurzame en natuurinclusieve landbouw: een landbouw die circulair is, bijdraagt aan herstel van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en duurzaam economisch renderend.

De urgentie is hoog; de ambitie en de eerste voorbeelden zijn er. Maar hoe realiseren we dit  op veel meer boerenerven in Fryslân, en op zo’n manier dat het ecologisch bijdraagt maar ook economisch haalbaar is? Om hier verdere stappen in te zetten, organiseert de FMF (Friese Milieu Federatie) vrijdag 26 november een Erfsessie – een dag waarop de gehele keten zich laat informeren en inspireren over natuurinclusieve melkveehouderij en extra kansen, maar ook aan de slag gaat om te bekijken hoe primaire productie, maatschappelijke en ecosysteemdiensten samen het agrarische inkomen vormen.

Tijdens de Erfsessie laten de deelnemers zich informeren en inspireren door Klaas Fokkinga – Gedeputeerde Landbouw Provinsje Fryslân, Peter de Ruyter – Landschapsarchitect en Pieter van der Valk – Melkveehouder en Programmamanager Circulariteit Wageningen Livestock Research. Bij elkaar opgeteld vertellen zij over de kansen die de natuurinclusieve landbouw biedt. Daar blijft het niet bij: deelnemers  gaan ook met elkaar aan tafel om samen de kansen op het gebied van natuurinclusieve melkveehouderij en ecosysteemdiensten te verkennen. We bepalen wat nodig is om vervolgstappen te zetten zodat we de melkveehouderijen duurzaam doorgeven aan volgende generaties. Dit doen we letterlijk op het erf, we zijn deze dag namelijk te gast bij boer Bart Holtrop in Rotstergaast. De werksessie aan tafel wordt begeleid door de FMF in samenwerking met Living Lab Fryslân.

Melkveehouderij is de belangrijkste vorm van landbouw in Fryslân en komt door de gehele provincie voor. Het economisch belang van de melkveehouderij is door zijn omvang groot in Fryslân. Tegelijkertijd zijn de vraagstukken op het gebied van ruimtegebruik, klimaat, stikstof, biodiversiteit en gezondheid urgent. Het bedrijfs- en verdienmodel van de boer is complex en nauw verbonden met deze grote vraagstukken. Er is veel nodig om te kunnen versnellen. Met haar grote areaal heeft de landbouw een unieke positie om hier zeer positief aan bij te dragen. Dit is een maatschappelijke opgave én een gezamenlijke verantwoordelijk. Van de gehele keten, niet van de landbouwsector alleen.

Bent u een melkveehouder die natuurinclusief boert? Of denkt u erover na om deze stap te maken? Of vertegenwoordigt u een ketenpartij? Meld u dan aan voor de Erfsessie van 26 november. Aanmelden kan t/m 16 november via www.fmf.frl/erfsessie. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd