Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Gezocht: Biodiversiteitsinitiatieven in de provincie Friesland

Promotie Noord

Momenteel werkt de provincie Fryslân aan het biodiversiteitsherstelprogramma (BHP).

Een programma ter verbetering van de biodiversiteit waar allerlei mensen en organisaties aan meewerken. Er wordt gezocht naar de mogelijkheden voor herstel van de snel afnemende biodiversiteit.

Daar moet heel wat voor gebeuren. Eén belangrijk onderdeel daarvan is het in kaart te brengen van wat er allemaal al gebeurd. Grote en kleine initiatieven in wijken en dorpen, in de openbare ruimte, bij u thuis of in boerenland en op bedrijventerreinen, alles telt mee.

Samen met de FMF (Friese Milieufederatie) en Kening (voorheen Kening van ‘e Greide) inventariseert de Provincie Fryslân deze initiatieven. Ecologisch bureau Altenburg&Wymenga brengt alles in kaart en analyseert de gegevens.

Kent u initiatieven in uw buurt?
Met deze analyse gaan we in heel Fryslân aan de slag om de biodiversiteit te verbeteren. Natuurlijk kunnen wij nooit op de hoogte zijn van ál deze initiatieven. Vandaar deze oproep. Kent u initiatieven in uw buurt? Laat het ons weten!

Neem contact op
Het zou jammer zijn als uw initiatief zou ontbreken op deze interactieve kaart. Breng ons op de hoogte van uw initiatief. U kunt hiervoor contact opnemen met: Marieke van Dorp (06 86875538) of Marcia de Graaff (06 12391229)

Het is ook mogelijk om te mailen. Stuur dan een e-mail naar: info@biodiversiteit.frl

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd