Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Gemeente Westerkwartier plaatst zonnecarport op Stationspark Zuidhorn – opbrengst voor minima

zonnecarport op Stationspark Zuidhorn opbrengst voor minima - Promotie Noord

Gemeente Westerkwartier en energiecoöperatie GLOED uit Garnwerd slaan de handen ineen om minima in de gemeente te helpen om de kosten voor energie beheersbaar te houden.

Samen met de Groninger leverancier van zonnepanelen enie.nl, ontwikkelen zij een zonnecarport achter het gemeentehuis van Zuidhorn: een overkapping met zonnepanelen.

De opbrengst van deze zonnepanelen komt ten goede aan 100 huishoudens van de gemeente met een minimuminkomen. Voor 1 mei 2022 wordt de zonnecarport opgeleverd.

Zonnecarport passend in omgeving en bestaande plannen
De carport heeft straks ruim 1.100 zonnepanelen. De lokale energiestrategie van de gemeente is de basis voor het idee om het terrein te overkappen met zonnepanelen. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. De gemeente koopt de zonnecarport, energiecoöperatie GLOED uit Garnwerd gaat de zonnecarport exploiteren. Het bouwen van de zonnecarport is meteen een mooie gelegenheid om het terrein anders in te richten. De gemeente heeft met omwonenden gesproken en daar de wensen geïnventariseerd. Als resultaat daarvan start de gemeente binnenkort met het planten van groen en het aanpakken van de vijver. Dat wordt volgens deskundigen ‘een vijfsterrenhotel voor kikkers’. Hierbij maakt de gemeente samen met de omwonenden een nieuwe stap voorwaarts op het vlak van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Opbrengsten zonne-energie voor minima
Het idee ontstond om de opbrengsten van deze zonnecarport uit te keren aan inwoners die rond moeten komen van een minimum inkomen. “Het klinkt eenvoudig: energie opwekken met zonnepanelen en de opbrengst daarvan ten goede laten komen aan de minima die in de buurt wonen. In de praktijk heeft dat wel wat voeten in de aarde”, aldus wethouder Hielke Westra. “Want hoe bereik je deze groep en hoe kan je hen ervan overtuigen dat dit een goed aanbod is?”. De gemeente zocht daarom voor die project de samenwerking met adviesbureau ZonVoorIedereen. “Met het beantwoorden van die vraag hebben we in het Sociaal Domein ervaring”, vult wethouder Pieter van der Zwan aan. “Want dit gaat niet alleen over het behalen van onze eigen energiedoelstellingen maar ook over het beheersbaar maken van de kosten van energie. Dit vraagstuk vereist een brede samenhangende aanpak en de zonnecarport is daarin één van de stappen die we als gemeente kunnen zetten”.

Energiecoöperatie GLOED Garnwerd
In energiecoöperatie GLOED Garnwerd vond de gemeente de ideale partner voor dit project. Doelstelling van GLOED is het realiseren van duurzame energieprojecten waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de deelnemers en omgeving voor een sociale en energieneutrale toekomst. Met dit project maken de gemeente en GLOED het mogelijk voor iedereen, ook mensen met een laag inkomen, om deel te nemen aan de energietransitie en te profiteren van de opbrengsten zonder investeringen te moeten doen.

Meer projecten zullen volgen
“De stijgende kosten voor energie zijn een groeiend probleem en samen met onze inwoners ontwikkelen we oplossingen die binnen ons bereik liggen. De zonnecarport in Zuidhorn is de eerste in het Westerkwartier. We gaan hard aan het werk dit concept ook elders in de gemeente uit te rollen, zodat op termijn zoveel mogelijk inwoners met een minimuminkomen hier aan mee kunnen doen. Dit is een voor Nederland uniek project, ik ken nog geen andere energieopwekprojecten waarvan de opbrengsten op deze manier naar de minima gaan”, aldus wethouder Westra.

“Met een zonnecarport geef je op een slimme manier invulling aan de maatschappelijke veranderingen op gebied van verduurzaming en ruimtegebrek. Parkeerterreinen krijgen een dubbelfunctie door ze ook te benutten voor het opwekken van zonne-energie.” zegt Joost Visser, Business Developer ZonneCarports bij enie.nl.

De inschrijving voor dit project start binnenkort. Humanitas, Stichting Schuldhulpmaatje en Sociaal Werk De Schans helpen mee door inwoners waarmee ze in contact staan op deze unieke kans te wijzen.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd