Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Gemeente Leeuwarden heeft het online platform www.leeuwardenhelpt.nl gelanceerd

Promotie Noord

De noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact. Vooral kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid, kunnen hulp gebruiken. Ook werknemers in de zorg staan onder hoge druk. De problemen zijn wereldwijd, maar de vraag naar ondersteuning kun je alleen lokaal oplossen. Gelukkig zijn er al heel veel mooie initiatieven in Leeuwarden en de dorpen opgezet, want veel mensen willen iets voor een ander doen.

Leeuwarden Helpt is hierop een belangrijke aanvulling. “Om iedereen zo goed mogelijk te helpen en vraag en aanbod aan elkaar te koppelen, hebben we in samenwerking met communicatiebureau Blauwe Zone het lokale platform Leeuwarden Helpt opgestart”, zegt wethouder Sjoerd Feitsma. “Op deze manier kunnen we voor zo veel mogelijk mensen in de stad en in de dorpen iets betekenen en zorgen voor een veilige omgeving voor zowel mensen die iets nodig hebben, als voor vrijwilligers die graag iets voor iemand anders doen.”

Blauwe Zone
Boodschappen doen voor een oudere buur of iemand met een vitaal beroep, de hond uitlaten, naar de apotheek gaan, maaltijden rondbrengen, brieven schrijven, telefoneren met iemand die thuis moet blijven of in een rusthuis zit zonder bezoekers: het kan allemaal via het platform Leeuwarden Helpt. Foppe van der Veen, van Blauwe Zone: “Iedereen die iets kan betekenen in deze fase moet dat doen. Bij Blauwe Zone zijn we blij dat we met het ontwikkelen van dit platform een bijdrage kunnen leveren. We vertrouwen op de Leeuwarders. Samen staan we sterk.” Op de website wordt, naast het koppelen van vraag en aanbod, ook verwezen naar bestaande lokale initiatieven zoals Samen Leeuwarden. Ook is er aandacht voor landelijke instanties waar inwoners terecht kunnen, zoals de Kindertelefoon, het Rode Kruis en het onlangs gelanceerde zorgplatform van de Rijksoverheid: Extra handen voor de Zorg.

Bundelen
Op Leeuwarden Helpt worden alle vragen gebundeld en zie je eenvoudig hoe je kan bijdragen als vrijwilliger. Het gaat om eenvoudige hulpvragen. Professionele zorg is en blijft een taak van de professionele hulpverlening. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen op het platform hun vraag stellen, zonder dat dit publiek gedeeld wordt. Medewerkers van de gemeente vangen de vragen op en koppelen deze aan een vrijwilliger. Van zowel de zorgvrager als vrijwilliger zijn persoonsgegevens bekend bij de gemeente. Dit voorkomt incidenten zoals we deze hebben gezien in andere delen van het land, nadat ongecontroleerd via de sociale media zorg werd aangeboden door onbetrouwbare partijen.

Leuven
Het idee voor dit platform is ontstaan in de stad Leuven, in België. Via het stedennetwerk Eurocities, waar Leeuwarden onderdeel van uitmaakt, werd contact gelegd met de Belgen. “Ik wil mijn dank uitspreken aan de stad Leuven en de mensen van impactdays.be die zonder voorwaarden hun kennis en kunde beschikbaar hebben gesteld om dit ook in Leeuwarden mogelijk te maken”, aldus Feitsma. “Op onze beurt delen wij graag onze aanpak en ervaring met andere gemeenten. We zullen terwijl we aan de slag zijn echt nog wel wat hobbels en obstakels tegenkomen in het systeem en de ondersteuning, voordat het volledig draait.”

Call center en balies
Het gemeentelijk call center en de gemeentelijke baliemedewerkers zijn momenteel vooral bezig met primaire dienstverlening aan onze inwoners. Het wordt inwoners ontraden om zaken af te handelen die kunnen wachten, zoals het afhalen van ‘Ja-Nee’ stickers of het verlengen van een rijbewijs dat nog (lang) niet verlopen is. Inwoners kunnen hulpvragen of inschrijvingen als vrijwilliger alleen digitaal doen, via www.leeuwardenhelpt.nl. Mocht dit niet lukken, dan kan elke inwoner zijn of haar aanvraag ook door iemand anders laten invullen.Gezien de hierboven geschetste situatie, zijn de wachttijden langer dan gebruikelijk.

Kijk op www.leeuwardenhelpt.nl voor alle informatie en mogelijkheden.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd