Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Gemeente Assen verder op weg naar circulaire afvalverwerking

Gemeente Assen verder op weg naar circulaire afvalverwerking - Promotie Noord

Bevorderen van gescheiden afvalinzameling bij scholen en verenigingen, invoeren van GFT-containers voor appartementen, ook in de winter elke twee weken GFT afval ophalen, minder vaak ophalen van oud papier en onderzoek doen naar apart inzamelen en verwerken van luier- en incontinentiemateriaal. Deze maatregelen wil het college de komende jaren invoeren om afvalinzameling en afvalscheiding te optimaliseren, als onderdeel van de overgang naar een circulaire economie.

Doel is om toe te werken naar gemiddeld 100 kg huishoudelijk restafval per persoon per jaar. Andere punten op de uitvoeringsagenda zijn uitbreiding van het Milieupark en onderzoek naar mogelijkheden om alternatieve energie te halen uit biomassa in Assen.

De maatregelen maken deel uit van de Uitvoeringsagenda Huishoudelijk afval 2021-2025, Verder op weg naar een circulaire verwerking die het college heeft vastgesteld. Tot nu toe heeft het afvalbeleid in Assen ervoor gezorgd dat het aantal kg restafval is gedaald van 231 kg per persoon per jaar in 2015 naar 146 kg per persoon per jaar in 2019. Ter vergelijking met landelijke resultaten in 2018: 148 kg restafval en 67% hergebruik in de gemeente Assen tegenover gemiddeld 183 kg en 65% hergebruik in benchmarkgemeenten. Het college wil blijven toewerken naar de landelijk gehanteerde Van Afval Naar Grondstof-norm (VANG) van gemiddeld 100 kg per persoon.

Inwoners stimuleren om afval te scheiden
Doel van de maatregelen is om inwoners te stimuleren om dit restafval nog meer gescheiden aan te bieden. Daarom gaat de ophaalfrequentie van GFT in de winter omhoog en krijgen alle appartementen nu ook GFT containers. Bewoners van deze appartementen krijgen een gratis aanrechtafvalbakje om het scheiden gemakkelijker te maken. De provinciebrede campagne ‘Drenthe geeft door’ ondersteunt het beleid door nut en noodzaak van afvalscheiding onder de aandacht te brengen.

Gescheiden inzameling op scholen en verenigingen
Verder wordt op dit moment afval van scholen en verenigingen nauwelijks gescheiden ingezameld. Wethouder Bob Bergsma: “Het valt niet uit te leggen dat kinderen thuis leren om afval te scheiden en dat op school alle typen afval op één hoop worden gegooid. Scholen en verenigingen hebben ons gevraagd of de gemeente hier iets in kan betekenen. Zodat zij het goede voorbeeld kunnen geven, en afval scheiden overal de norm wordt.”

Reden dat nu niet gescheiden wordt ingezameld is dat afval van scholen en verenigingen onder de noemer bedrijfsafval valt, en niet onder de noemer huishoudelijk afval. Marktpartijen bieden de mogelijkheid om het gescheiden op te halen niet of nauwelijks aan. De gemeente mag het afval niet ophalen op de route voor huishoudelijk afval, omdat dit in strijd is met de Wet Markt en Overheid. Het college vraagt de gemeenteraad om hier een uitzondering op te maken door het besluit ‘maatregel gescheiden inzameling van PMD-GFT afval van scholen en verenigingen in het algemeen belang’ te nemen.

Effect op afvalstoffenheffing
Het college vraagt de raad om te besluiten over de investering die nodig is voor de extra maatregelen. Het gaat om een totale investering van € 2.288.719. Wanneer de raad akkoord gaat, betekent dit een stijging van de afvalstoffenheffing van € 10,14 per meerpersoonshuishouden per jaar, met ingang van 2022. Op dit moment bedraagt de afvalstoffenheffing € 222,73 voor een meerpersoonshuishouden per jaar. In vergelijking met andere Drentse gemeenten zitten wij daarmee in de middenmoot. De gemeente Tynaarlo heeft met € 176,- de laagste heffing en de gemeente Emmen heeft met € 302,- de hoogste heffing.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd