Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Enablemi neemt de energieportefeuille van KNN Advies over

Enablemi - Foto: Cor-Kamminga (links) en Erik Matien (rechts) - Promotie Noord

Per 17 september 2020 heeft Enablemi de energieportefeuille van KNN Advies overgenomen.

Enablemi is een Gronings bureau dat sinds 2011 is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieprojecten in onder andere de energiesector. KNN Advies is een bureau gespecialiseerd op de gebieden ‘Circulaire bio-economie’ en ‘Energietransitie’. Het thema ‘Energietransitie’ gaat nu over naar Enablemi.

Deze overname omvat de bediening van de klanten van KNN Advies met (beleids-) vraagstukken op het gebied van energietransitie. Voor Enablemi betekent deze overname een verdere uitbreiding van haar activiteiten in de energiemarkt, alwaar zij reeds werkzaam is voor netbeheerders, gemeenten, bedrijven en universiteiten.  

KNN Advies (sinds 2000) gaat zich vanaf nu volledig richten op de circulaire bio-economie. Dit is een economie gebaseerd op groene grondstoffen waarin grondstoffen voortdurend in het productie- en consumptiesysteem blijven zonder te verworden tot afval. Zowel Enablemi als KNN Advies dragen met hun eigen specialisatie bij aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. 

“Met de komst van onder andere het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategieën wordt de energietransitie een steeds actueler en relevanter onderwerp voor bedrijven en gemeenten”, aldus Erik Matien, directeur Enablemi. “De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is noodzakelijk om de klimaatverandering tegen te gaan. Voor Enablemi past deze overname in haar strategie om haar dienstverlening met betrekking tot energieadvies en innovatieprojecten verder uit te breiden.”

“Het vorige decennium hebben wij ons meer en meer gericht op de circulaire bio-economie, met veel kennis en praktische ervaring. Daarnaast waren wij vanaf onze oprichting actief op energiegebied”, aldus Cor Kamminga, directeur KNN Advies. “Nu we in vol vertrouwen onze energieportefeuille onderbrengen bij een deskundige partij als Enablemi, kunnen wij ons nog verder specialiseren in en toeleggen op de realisatie van een circulaire bio-economie. En daarmee onze bijdrage leveren aan het in standhouden van een leefbare wereld.”

Enablemi – Foto: Cor Kamminga (links) en Erik Matien (rechts)

Meer informatie over beide organisaties is te vinden op: enablemi.com en knnadvies.nl

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd