Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Duurzaamheidssubsidie voor dorpen en wijken gemeente Leeuwarden

Nieuwe duurzaamheidssubsidie voor dorpen en wijken - Promotie Noord


Sinds eind oktober is er in gemeente Leeuwarden een nieuwe subsidie beschikbaar voor dorpen of woonwijken in Leeuwarden die actief bezig zijn met verduurzaming.

Hiermee wil de gemeente stimuleren dat duurzame wijk- of dorpsinitiatieven extra gesteund worden in hun activiteiten om lokaal energie te besparen of duurzaam energie op te wekken.

Grote duurzame uitdaging
De gemeente Leeuwarden staat voor een enorme uitdaging. Het doel is om in 2050 geheel over te zijn op duurzame alternatieven voor aardgas. Dit betekent dat zowel de gemeente als veel inwoners al aan het nadenken zijn welke duurzame oplossing geschikt is voor hun wijk of woning of al actief bezig zijn met energiebesparing of duurzame energie opwek.

Veel lokale duurzame initiatieven
In de afgelopen jaren zijn er diverse wijk- en dorpsinitiatieven ontstaan die zelf actief de schouders onder deze uitdaging zetten. Na gesprekken met de initiatiefnemers kwam naar voren dat zij op sommige gebieden nog extra ondersteuning kunnen gebruiken: bijvoorbeeld in de communicatie naar wijk-of dorpsbewoners, het organiseren van een bijeenkomst of het aanvragen/inhuren van specialistisch advies. Daarom biedt gemeente Leeuwarden vanaf 2020 t/m 2021 de ‘subsidieregeling duurzame dorpen en wijken’ aan.

Initiatieven verder helpen
Wethouder Bert Wassink: “De gemeente Leeuwarden hecht heel veel waarde aan het enthousiasme,  de denkkracht en de activiteiten van deze lokale initiatieven. We hopen dan ook dat we, met deze subsidie voor duurzame wijk- en dorpsinitiatieven, de bestaande partijen verder kunnen helpen bij hun activiteiten op het gebied van duurzame energie. En ook eventueel nieuwe partijen kunnen helpen om de eerste stappen te zetten bij het oprichten van een eigen lokaal initiatief.“

Hulp bij uw duurzame energieproject
Wilt u starten met een duurzaam energieproject in uw dorp of wijk en weet u niet waar u moet beginnen? Wilt u uw bestaande initiatief verder brengen en plannen op gaan stellen? Of wilt u serieus meedenken en meedoen in het ontwikkelen van een duurzaam warmteplan voor uw wijk of dorp? Vraag dan de subsidie voor duurzame dorpen en wijken aan! Dit kan via www.leeuwarden.nl/duurzaamenergieproject

De subsidie is onderverdeeld in 3 soorten en kan aangevraagd worden voor:

1. Duurzame beginners – subsidie tot €2.500
Een georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente Leeuwarden die samen de eerste stappen willen maken naar lokale energiebesparing en/of het opwekken van duurzame energie in hun eigen wijk of dorp. Voorbeelden: Ontwikkeling eigen huisstijl, logo, flyer, organiseren informatiebijeenkomst(en); ontwikkeling enquête, inzet kleine maatregelen woningverduurzaming (tot €50,-), uitnodiging gastspreker.

2. Duurzame doorzetters – subsidie tot €7.500
Georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente Leeuwarden die hun duurzame plannen en projecten voor duurzame energie opwek of -besparing in hun wijk of dorp willen versnellen of door ontwikkelen. Voorbeelden: het organiseren van collectieve inkoopacties, doorontwikkeling energie-bespaaradvies, inzet warmtebeeldcamera, inhuur adviseur.

3. Duurzame koplopers (t/m €12.500)
Georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente Leeuwarden die vanuit hun inmiddels opgedane ervaring gezamenlijk verder willen met projecten en actief willen meedenken en meedoen aan een duurzaam warmteplan voor hun wijk of dorp. Voorbeelden: Uitwerken plan van aanpak voor duurzame mobiliteit, aanschaf eigen warmtebeeldcamera voor wijk of dorp, analyse woningvoorraad en passend advies, ontwikkeling projectvoorstel voorbeeldwoning, kennissessies verschillende duurzame warmteoplossingen.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd