Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Drie nieuwe locaties voor Tiny Forests in Groningen

Promotie Noord

Aanleg Tiny Forests onderdeel van het Groenplan en Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen

Het college van B&W heeft drie mogelijke locaties aangewezen voor de aanleg van Tiny Forests. Het gaat om het Molukkenplantsoen, de Graaf Adolfstraat en de omgeving van de Christelijke Basisschool De Borg in Haren. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisveld met een educatieve en ecologische waarde.

De locaties zijn nog onder voorbehoud omdat er nog afstemming plaats moet vinden met omwonenden en omliggende scholen. Na besluitvorming zal dit proces gestart worden.

In 2018 is de gemeente Groningen door het Instituut voor Natuureducatie (IVN) geselecteerd als partnergemeente. Het gaat om een landelijk project waarbij de 12 partnergemeentes in samenwerking met het IVN, bewoners en scholen zich inzetten voor de realisatie van Tiny Forests.

Een Tiny Forest levert door het gebruik van inheemse soorten een bijdrage aan de lokale biodiversiteit. Daarnaast kunnen de bosjes hittestress verminderen en wateroverlast voorkomen of verminderen. Wethouder Glimina Chakor: ‘Bij elk bos wordt een zogenaamd buitenleslokaal gerealiseerd waar leerlingen van betrokken scholen gebruik van kunnen maken. Op deze manier wordt de jongere generatie betrokken bij onderwerpen zoals natuur, ecologie en klimaatverandering.’

Bij het aanwijzen van de locaties is vooral gekeken naar de nabijheid van een school die een actieve rol wil spelen, de aanwezigheid van grond in eigendom van de gemeente en naar de spreiding van de locaties. De buurtbewoners worden bij de aanplant van het bos betrokken.

De kosten voor de aanleg van de Tiny Forests bedragen € 60.000,-. De gemeente en het IVN betalen ieder de helft. De gemeentelijke bijdrage wordt gefinancierd uit het Groenplan. De eerste twee kleine bossen worden dit najaar aangelegd, de derde wordt   volgend voorjaar geplant. Eerder werd er ook al een Tiny Forest aangelegd in de wijk Gravenburg in Groningen.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd