Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

College provincie wil meer bos en groen in Groningen

College provincie wil meer bos en groen in Groningen - Promotie Noord

Het college vraagt Provinciale Staten in te stemmen met ambities voor vergroening van het landschap. Het gaat om bos, bomen langs wegen, houtsingels en meer groen op erven en industrieterreinen.

In totaal gaat het om 750 hectare in tien jaar tijd. Gedeputeerde Henk Staghouwer van natuur en landbouw: “Meer groen draagt bij aan de klimaatadaptatie, de economie, de ruimtelijke kwaliteit, de biodiversiteit en de leefbaarheid.” Op dit moment is er 500.000 euro beschikbaar voor de komende vier jaar, aanvullende financiering wordt gezocht.


De ambities staan verwoord in het programma ‘Bos en Hout ‘ (PDF), dat onderdeel uitmaakt van de Klimaatagenda provincie Groningen 2030. De uitbreiding met 750 hectare/7,5 km2 is verdeeld in circa 50 procent nieuw bos, circa 30 procent in groene landschapselementen zoals houtsingels en wegbeplanting en de rest in het vergroenen van bedrijventerreinen en erven.

De afgelopen twee jaar heeft de provincie aan het programma gewerkt in een werkgroep met daarin onder andere gemeenten, groene gebiedspartners en agrarische collectieven. Het programma is een eigen Groningse variant op het op het Actieplan Bos en Hout dat het Rijk presenteerde tijdens de Nationale Klimaattop in 2016.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd