Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Vierjarig programma Donkerte van het Waddengebied

Promotie Noord

Op de langste dag van het jaar, 21 juni, vond de online aftrap plaats van ‘De Donkerte van het Waddengebied’.

Een programma om bewoners, recreanten en toeristen de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en nieuwe rust zoekende toeristen naar de Waddenkust te trekken. Het programma is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties van Fryslân, Groningen en Noord-Holland, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Gedeputeerde Henk Staghouwer van Provincie Groningen beet tijdens de bijeenkomst de spits af. Hij had nooit gedacht “geen schijnwerper te willen plaatsen op het Waddengebied” en legde in zijn openingswoord de nadruk op afstemming met bewoners van het gebied, zodat ook zij in alle rust kunnen blijven genieten van de donkerte van de nacht. Het online event bracht alle initiatiefnemers samen, alwaar zij de diverse projecten over beleving en behoud van duisternis in het Waddengebied aan elkaar presenteerden en een virtuele tour door het heelal kregen.

Hele Waddenkust
Het vierjarige programma wil een stimulans zijn voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme in de Waddenregio en richt zich zowel op toeristen als op lokale bewoners en ondernemers. Het programma beslaat de hele Waddenkust van Den Oever, de Friese wadden, tot aan de Eemshaven in Groningen, inclusief de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Terschelling, waar je nu al de duisternis goed kunt beleven.

Projecten Programma Donkerte van het Waddengebied
Daarnaast zijn er projecten om de nachtnatuur te versterken, zoals ‘Wad een Nachtleven’ in De Waadhoeke en projecten om de nacht te beleven. Bijvoorbeeld met de expositie ‘op pad door nacht en dag’ bij het Wieringer Eilandmuseum, sterrenkijkavonden en nachtwandelingen bij Dark Sky Park Lauwersmeer en de Nacht van het Wad boordevol leuke nachtactiviteiten.

Meetnet lichtvervuiling en Nachtalmanak
Tot slot zijn er projecten om bewustwording, kennis en beleving van de duisternis en nachtflora en –fauna in het Waddengebied te stimuleren en ondersteunen. Het gaat om het opzetten van een meetnetwerk lichtvervuiling, het maken van een Nachtalmanak van alle nachtlocaties en -activiteiten, het opleiden van natuurgidsen om nachtexcursies te begeleiden en producten ontwikkelen met en voor lokale toeristische ondernemers.

Deelnemers
Dit project is een initiatief van de volgende organisaties: de Natuur en Milieufederaties van Fryslân (FMF), Groningen en Noord-Holland, Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast worden lokaal vele organisaties en ondernemers betrokken en gestimuleerd mee te doen. Het overkoepelende doel is om het donker van het Waddengebied te promoten in aanvulling op initiatieven voortvloeiend uit de intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee in 2016.

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd