Promotie Noord - Laat zien wat het Noorden te bieden heeft - Ivonne Sprok - SPROX Media - SPROX Concepts

Laat zien wat het Noorden te bieden heeft!

Het multimediale theaterspektakel NOORD kijkt vooruit

Promotie Noord

Culturele Veerkracht Theater NOORD in deze bizarre tijden waarin het lijkt of de wereld tot stilstand is gekomen

De organisatie van NOORD is ervan overtuigd dat de theaterproductie in staat is om de aardbevings- en corona-ellende uit ieders hoofden te spelen omdat NOORD de veerkracht en positieve energie laat zien van mensen.

Het verhaal speelt zich af in het Groninger land, met actuele thema’s als veranderend klimaat, economische uitdagingen en de toekomst van onze kinderen. Hoe we omgaan met lastige situaties en met daadkracht onze toekomst ter hand kunnen nemen. Een voorstelling die
het noorden op het podium plaatst en aanzet tot debat.

Met Bert Visscher als ambassadeur is er een mooie en enthousiaste start gemaakt van de eerste promoties voor de multimediale theatervoorstelling NOORD, die gepland staat in maart 2021. Bert Visser heeft een videoboodschap gemaakt die online is gezet op verschillende social media kanalen waarin hij op zijn eigen wijze kenbaar maakt dat de voorstelling weer flink in beweging is.

Theater maken in coronatijd
Dat de coronacrisis de culturele sector tot stilstand heeft gebracht, betekent niet dat producente Geke Hoogstins nu afwacht wat de toekomst brengt. “De toekomst is nu, dit is namelijk precies waar onze voorstelling over gaat. Dat we verlangen naar een meer betekenisvolle maatschappij wordt nu door de crisis versterkt en de huidige situatie biedt alle ingrediënten voor een nieuw begin. Hoe gaat onze wereld er straks uit zien? Ondanks de enorme negatieve gevolgen van het virus, brengt het ons ook iets goeds: het zet aan tot bezinning. Dat alles bloot én stil is komen te liggen, creëert ruimte voor een nieuwe start. Op zowel macro- als microniveau zijn grote gebeurtenissen – bijvoorbeeld crises – vaak een aanleiding om van koers te veranderen. Tenminste, als je de kansen die een crisis biedt met beide handen aangrijpt. En die veranderingen leiden tot momenten van reflectie op en nieuwe inzichten in onze relatie met werk”.

In de theatervoorstelling NOORD staat Groningen op het podium, vanwege de geschiedenis met de aardbevingen (er waren 17 bevingen gedurende de corona-crisis) maar in ons verhaal is het thema van de bevingen juist de aanjager voor het grotere probleem: het klimaat, de manier waarop wij de aarde gebruiken. We willen hiermee aanzetten tot debat, nadenken en luisteren naar de grond onder onze voeten. Corona is hiermee een actueel onderwerp geworden dat we gaan meenemen in ons verhaal. Wat namelijk heel bijzonder is en volgens mij nog nooit vertoont, is dat we een livestream hebben richting de media. In elke voorstelling komt het actuele nieuws voor in scènes. De krant van die dag, het journaal op TV. Dat vereist van de spelers improvisatievermogen omdat het gesprek in die scene telkens anders verloopt. Als er nieuws over een virus, vaccin of een andere gebeurtenis of ramp erin voorkomt, een aardbeving of tornado in Amerika, het is ook gesprek van de dag in de voorstelling. Wat daarnaast uniek is dat we door het surround videoscherm het publiek meenemen diep onder de grond. Het blijft wel theater natuurlijk! We beleven de aarde te midden van alle oerlagen, een surrealistische beleving. We gaan onder water, als de dijken breken, zowel de Randstad als Groningen verdwijnt dan onder water. Hoe actueel wil je het hebben”.

Eigen artistieke veerkracht
Voor de cultuursector is 2020 het rampjaar. Maar voor Geke Hoogstins was 2019 al een rampzalig jaar. Maar liefst 2 voorstellingen stonden er op het programma: Locatietheater Blauwe Vlinder in het Herinneringscentrum Westerbork en het multimediale theater NOORD, beide gepland in 2020. Blauwe Vlinder was vol in productie toen van de ene op de andere dag het Herinneringscentrum besloot de stekker eruit te trekken vanwege een gewijzigde visie op activiteiten in het kamp. Niet alleen een drama voor de productiewerkzaamheden en de betrokken mensen maar ook voor het ‘verloren’ creatieve product dat speciaal voor deze locatie werd geschreven, dat heeft er goed ingehakt. Theater NOORD werd ook uitgesteld in 2019 omdat de financiering nog niet helemaal rond was. De organisatie neemt hierin geen enkel risico. Immers de Stichting Walkyre heef geen structurele subsidie en onderneemt met de exploitatie van NOORD voor de vierde keer een grootschalige theaterproductie waarbij door eigen inzet, beperkte subsidies , sponsoring en ticketverkoop de begroting gedekt wordt. De eerdere producties waren volledig uitverkocht en een groot succes.

Na het uitstellen van de voorstelling NOORD naar 2021 bleek dat alle spelers, teamleden en partners bij de voorstelling betrokken wilden blijven. Theatermaakster Geke Hoogstins: ‘Hoe loyaal en hartverwarmend is het, dat niemand is afgehaakt. En ook het vertrouwen van alle fondsen en
sponsoren is onveranderd, waaruit ook blijkt hoezeer men in onze productie en het thema geloofd. We hebben nu even een adempauze gehad om tussentijds te evalueren en natuurlijk is daar bovenop de coronacrisis hard binnengekomen. Maar we hebben al té veel bereikt. We zijn zo dichtbij ons doel dat de organisatie besloten heeft er vol voor te gaan om de voorstelling door te zetten. We maken nu goede plannen om een eventuele nieuwe virusgolf aan te pakken. Wij spelen in een hal achter Hotel van der Valk Zuidbroek, een geweldige partner die meedenkt en flexibel is. We hebben nu dus nog geen overheadkosten en kunnen allerlei aanpassingen met betrekking tot publieksaantallen organiseren. De voorstelling is het meer dan waard om gezien te worden. Met de reis onder de grond, de liefde in het koolzaad en de prachtige muziek! We willen NOORD landelijk op de kaart zetten!

NOORD is een verhaal van Hoogstins dat tot een spannend scenario wordt geschreven door de landelijk bekende muziektheaterschrijver Dick van den Heuvel. Van den Heuvel: “NOORD” is een verhaal van hoop. Een verhaal dat mede laat zien dat in de verbinding tussen mensen altijd een
oplossing zit voor de toekomst. Dat een brug slaan tussen opposities het antwoord is, daar ligt altijd een kans dat het morgen beter is dan gisteren. We gaan in gesprek met elkaar en de aarde.

Met positieve energie start NOORD nu met Bert Visscher als ambassadeur allerlei acties. Zoals het Tshirt wat Bert Visscher draagt. De tekst ‘fietsen op de horizon’ komt uit het inmiddels bekende lied ‘De Groninger zon’. De winst van het T-shirt gaat naar de Stichting Walkyre wat zeer bij kan dragen aan de voorstelling als ook grotere bedrijven een flinke partij bestellen.

De organisatie verwacht deze zomer de financiën rond te hebben. Geïnteresseerden kunnen nu al vrijblijvend tickets reserveren via de websites NOORD en Van Plan. Zij ontvangen dan 20% korting op een zitplaats en datum naar keuze. Ten aanzien van de huidige regels met betrekking tot de anderhalve meter samenleving houden wij uit voorzorg rekening met een veiligheidsprotocol. Dat gaan we met betrekking tot het theaterbezoek goed bekijken en dat zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een grotere vereiste afstand tussen de zitplaatsen. Mocht dat laatste niet noodzakelijk zijn tegen de tijd dat we gaan spelen (maart 2021) dan kunnen we opschalen. Bij 80% dekking van de kaartverkoop hebben wij al geen garanties en zelfs geen subsidies meer nodig, die kunnen we teruggeven aan de maatschappij. Dat kan ook in de vorm van gratis kaarten voor mensen die normaliter niet een ticket kunnen kopen. Er zijn nu bedrijven die een avond opkopen en als er nog 2 bedrijven aanhaken of een bedrijf garant wil staan voor het laatste tekort dan zijn we er klaar voor!

“Ook als 5000 mensen nu alvast reserveren en straks ook de tickets kopen dan hebben wij ons al doel bereikt”, vertelt Hoogstins enthousiast. “We starten dan direct na de zomer met het componeren van de muziek, het filmen voor de grote projecties op de 80 meter lange filmwand en het formeren van een band, van jonge talentvolle muzikanten. Allen uit het noorden uiteraard want er zit hier enorm veel talent! De eerste bedrijven hebben al een avond opgekocht en we hopen op een flink draagvlak landelijk en in de regio zodat we samen het noorden op het podium en op de kaart zetten! Kijk op www.noordrichter.nl

Het NOORD T-shirt kun je ook vinden op de site van Promotie Noord op de pagina ‘Aanbiedingen en Diensten‘. – Klik hier

Laat een bericht achter

Plaats een reactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Deze inhoud is beschermd